Energia i środowisko

7 Zalety mikrosieci

7 Zalety mikrosieci


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mikrosieć to grupa źródeł energii zlokalizowana na tym samym obszarze lokalnym, która z kolei jest podłączona do sieci krajowej, a jednocześnie może się od niej odłączać i działać niezależnie, na przykład w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. Mikrosieci zwykle składają się z rozproszonych źródeł wytwarzania, w szczególności z generatorów energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe, którym zwykle towarzyszy pewna forma urządzenia do magazynowania energii, niezmiennie bateria lub zestaw baterii. Chociaż może funkcjonować poprzez eksport energii do sieci krajowej, jest kontrolowany lokalnie przez społeczność, na przykład przez lokalną grupę energetyczną lub spółdzielnię.

Mikrosieci są zwykle tworzone w jednej z dwóch różnych form. Pierwsza z nich to mikrosieć, która jest zlokalizowana w całości w jednym określonym miejscu, prawdopodobnie kontrolowana przez odbiorcę mediów (stąd określenie mikrosieci klienta), a druga to mikrosieć utworzona z segmentu sieci regulowanej, zawierająca szereg technologii w różnych lokalizacjach.

W miarę jak świat zmierza w kierunku wytwarzania energii odnawialnej i przeciwdziała zmianom klimatycznym, mikrosieci oferują szereg korzyści, które mogą zapewnić pomoc zarówno lokalną, jak i krajową w zakresie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i zwiększonej wydajności. W rzeczywistości niektóre kraje pomagają w tym procesie, tworząc organizacje, które działają jako pośrednik między społecznościami i firmami zainteresowanymi utworzeniem mikrosieci i powiązanych departamentów rządowych. Oto siedem sposobów, w jakie mikrosieci mogą pomóc w dostarczaniu czystej i niezawodnej energii, której potrzebujemy w przyszłości.

Poprawa lokalnych dostaw energii

Większość mikrosieci jest opracowywana przy użyciu wstępnego projektu lub planu, który określa, w jaki sposób lokalna energia będzie dostarczana społeczności. Organizacją 0 opracowującą plan może być administracja miejska, instytucja akademicka, park biznesowy lub społeczna grupa energetyczna. Plan określi szereg celów i określi, które lokalizacje najlepiej nadają się do realizacji tych celów. Określi również, jak ocenić przydatność tych lokalizacji i co może być potrzebne pod względem finansowania i zasobów w celu zbudowania i / lub zainstalowania niezbędnej infrastruktury. Niektóre instytucje akademickie, takie jak MIT, są aktywnie zaangażowane w badania nad projektami mikrosieci, na przykład pomagając w produkcji i opracowywaniu narzędzi planowania mikrosieci.

Mikrosieć działa jako sposób, w jaki lokalna społeczność lub organizacja aktywnie angażuje się w wytwarzanie energii i polega na instalacji określonej technologii lub zestawu technologii w budynku lub szeregu budynków. Bardzo często będą to technologie energii odnawialnej, takie jak panele słoneczne, być może zamontowana na dachu turbina wiatrowa, kocioł na biomasę, różne urządzenia zwiększające efektywność energetyczną lub gruntowe lub powietrzne pompy ciepła. To z kolei przynosi korzyści ekonomiczne i środowiskowe, takie jak zmniejszona emisja dwutlenku węgla czy większe oszczędności na rachunkach za energię.

Lokalne sterowanie mikrosiecią oznacza, że ​​istnieje większy wybór w zakresie stosowanych technologii wytwarzania energii. Oznacza to większe możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków objętych mikrosiecią, redukcji emisji dwutlenku węgla i obniżenia kosztów.

Mikrosieci mogą pomóc w ochronie przed przerwami w dostawie prądu [Źródło obrazu: Lisa Williams, Flickr]

Zwiększenie niezawodności

Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) Stany Zjednoczone doświadczają większej liczby przerw w dostawie prądu niż jakikolwiek inny kraj w rozwiniętym świecie. Mikrosieci mogą pomóc społeczności w przygotowaniu się na takie sytuacje, zapewniając źródło zasilania awaryjnego w przypadku awarii sieci głównej. Szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób mikrosieci mogą niezawodnie to osiągnąć, powinny zostać określone w planie niezawodności, który szczegółowo opisuje, w jaki sposób mikrosieć zostanie zbudowana pod względem zastosowanych technologii, magazynowania energii, zarządzania systemem (zwykle za pośrednictwem inteligentnego systemu energetycznego) i innych komponentów. Na przykład system zarządzania często będzie zawierał oprogramowanie systemu zarządzania i inteligentne urządzenia energetyczne, takie jak inteligentne przełączniki i czujniki. W razie potrzeby pomogą one systemowi działać niezależnie od sieci krajowej.

Kolejną zaletą mikrosieci jest to, że pomagają społecznościom, przedsiębiorstwom i narodom w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie potrzeby importu energii z zagranicy, zwłaszcza gdy źródło tej energii może znajdować się w kraju o pewnym stopniu niestabilności politycznej lub społecznej.

Oszczędzać pieniądze

Mikrosieć może pomóc w osiągnięciu oszczędności kosztów na wiele sposobów. Jednym z nich jest ograniczenie ilości zużywanej energii poprzez inteligentny system energetyczny, który znacznie zwiększa efektywność zużycia energii. Pomoże również zwiększyć niezawodność systemu, zapobiegając w ten sposób przerwom w dostawie prądu. Obecnie konsumenci i firmy w USA płacą rocznie co najmniej 150 miliardów dolarów kosztów w wyniku przerw w dostawie prądu. Wstępny plan może również wskazywać alternatywne źródła finansowania i możliwości modernizacji, które z kolei działają w celu obniżenia kosztów zwykle związanych z długoterminową poprawą infrastruktury. Wreszcie, lokalne wytwarzanie poprawia wytwarzanie energii, zmniejszając odległość, jaką energia musi pokonać od generatora do punktu zapotrzebowania.

Generowanie przychodów

Mikrosieci mogą generować dochody, pomagając społecznościom i przedsiębiorstwom w świadczeniu usług energetycznych dla szerszej sieci. Przykładem tego jest taryfa gwarantowana wprowadzona przez wiele krajów, w której płaci się opłatę za nadwyżkę energii elektrycznej eksportowanej do krajowej sieci.

Wspomaganie wzrostu gospodarczego

Główną zaletą jest to, że mikrosieci pomagają w tworzeniu miejsc pracy, szczególnie na poziomie lokalnym, a także stwarzają nowe możliwości biznesowe. Można wnieść więcej inwestycji do społeczności, a rozwój mikrosieci stymuluje również innowacje poprzez badania nad bardziej efektywnymi technologiami energii odnawialnej lub inteligentnymi systemami zasilania.

[Źródło obrazu:Toblas Vargas, Flickr]

Zwiększenie odporności siatki

Ponieważ mikrosieci są tworzone z wykorzystaniem lokalnych, rozproszonych źródeł wytwarzania, działają one również w celu zwiększenia odporności społeczności i przedsiębiorstw na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności, takie jak duże burze lub przerwy w dostawach energii importowanej z zagranicy. Dzieje się tak, ponieważ technologie wytwarzania energii komponentowej mogą dostarczać energię wydajnie i szybko, gdy jest to potrzebne, zamiast pochodzić z dużej scentralizowanej elektrowni. To z kolei oznacza większą stabilność cen.

Pomoc w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Biorąc pod uwagę, że mikrosieci często wykorzystują technologie wytwarzania energii odnawialnej, a także magazynowanie energii, efektywność energetyczną i technologię inteligentnych sieci, to z kolei pomaga społeczności lub przedsiębiorstwom w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, a tym samym pomaga przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Napisane przez Robin Whitlock


Obejrzyj wideo: Automatyczna skrzynia biegów - jak z nią jeździć, jakie ma zalety i wady (Może 2022).